Hjälper företag, organisationer och individer att

upptäcka, förstå och tillämpa nya teknologier

Från vad till varför med Time Traveller

Vi på Time Traveller ser att nya och framväxande teknologier kan på rätt sätt stärka både individer, samhällets och miljöns hållbarhet och påverkan. Teknologi kan öka vår effektivitet och samtidigt minska den tid och energi som har en negativ påverkan på oss. I samarbetet med Time Traveller och vårt breda nätverk av specialister och entreprenörer kan ni upptäcka och utveckla teknologier som stödjer er i ert fortsatta arbete att innovera, utveckla och förbättra den värld och vardag ni lever i.


Vi hjälper er att hitta rätt teknologier för att nå era mål och strategier.

Nya teknologier är och har varit ett ämne som har väckt stor debatt och nyfikenhet det senaste decenniet. Vi har på allvar stigit in i det postindustriella samhället där kunskap, information och data har fått en helt annan betydelse för människor och organisationer än tidigare. Även om vi bara är i inledning av den postindustriella revolutionen har de nya möjligheter som skapas och utvecklas förändrat vår vardag från dag till dag.

Att hitta rätt bland dessa teknologier och förstå syfte, värde och hur de kan tillämpas är idag inte helt enkelt. Laser scan, sociala robotar, artificiell intelligens, blockchain, DNA-analys, exoskelett, kryptovaluta, biohack, smarta kontoret, IoT, privacy, augmented reality, chip i handen, etikmaskinen, industriell VR, food tech och så vidare… Det är där Time Traveller kommer in i bilden, vi hjälper er att hitta det som är relevant för just er.


FN´s globala mål för hållbarhet

Långsiktig hållbarhet, minskad miljöpåverkan, ökat välmående, större innovationskraft. Listan går att göra lång och detta står definierat i Agenda 2030, de gemensamma mål världens ledare gemensamt beslutat om.

Nya och framväxande teknologier har en viktig del i att vi gemensamt ska kunna uppfylla dessa mål. Därför behöver vi utgå från varje enskilt bolags mål och ambitioner och matcha detta mot relevanta teknologier. Det är precis det Time Traveller är specialiserat på.


Vi vill inspirera så många som möjligt att vilja, och våga, snacka ny teknologi. Genom våra tjänster vill vi väcka nyfikenhet och öka kunskap och förståelse kring vad ny och framväxande teknologi innebär och hur detta kan appliceras i affärsverksamheter redan idag. För oss är relevans, affärsnytta och hållbarhet ledorden i allt vi gör.

Tillsammans med er tittar vi på vilka utmaningar ni står inför och vad ni vill uppnå på kort och lång sikt. Oavsett om ni har en stor konferens, lednings-, avdelnings-, eller kundmöte har vi ett format som passar just er. Jobbar ni med eventbyrå eller är du en eventbyrå? inga problem, kontakta oss så berättar vi mer.

Time Traveller utgår från fyra standardkoncept när vi skräddarsyr våra unika och affärsrelevanta företagsevent. Läs mer om om upplägg och innehåll här:

Augmented Reality - Linda Holmgren testar

Time Traveller skräddarsyr alltid uppdragen utifrån kundernas specifika bransch, behov och förutsättningar. Vi är en innehållsleverantör när det gäller alla typer av digitala upplevelser, både före, under och efter möten. Vid större möten gör vi uppdrag på beställning av kunder i samarbeten med eventbyråer. Nedan är några kunder och byråer vi jobbar med.

SBAB logotyp
Visma logotyp

KONTAKT:

E-post: info@TimeTraveller.se

Telefon: +46 (0)70-261 79 02

Besök: Regeringsgatan 29, Stockholm


Org nr. 559174-4882

Timeless Tech Events AB Re