Digital Take-off

Design thinking workshop

Lösningarna ligger så nära till hands! Men hur gör man för att innovera och ta fram det som passar just den egna organisationen? Det behöver inte vara svårt, på 2 timmar kan ni gå från att inte förstå till skarpa förslag.

Målet med workshopen är att med utgångspunkt i en Design Thinking process låta en grupp med begränsat teknologiskt kunnande öka sin förståelse kring utvalda teknologier och genomföra en innovationsprocess i praktiken.​

Workshopen är indelad i två pass, initialt får deltagarna en fördjupning i teknologier som sedan följs upp med en kreativ workshop. Vår workshopledare kommer att guida deltagarna genom de olika momenten och se till att alla vet vad de ska göra.

Avslutningsvis får grupperna göra en ”säljpitch” och presentera sitt resultat inför en jury, efter det summeras hela övningen. Allt dokumenteras för att kunna användas vidare efter eventet.

Post it lappar - Workshop - Time Traveller

Högt tempo och många realistiska och innovativa idéer på kort tid.

Digital Take Off - Process
Digital Take Off på Hyper Island

Digital Take-off passar perfekt för ledningsgrupper, mindre företag eller avdelningar. Det ger en snabb injektion till att skapa en gemensam förståelse för hur ny och framväxande teknologi kan bidra till den egna verksamheten.

KONTAKT:

E-post: info@TimeTraveller.se

Telefon: +46 (0)70-261 79 02

Besök: Regeringsgatan 29, Stockholm


Org nr. 559174-4882

Time Traveller AB Re