Globala målen

för hållbar utveckling

Agenda 2030 är FN:s utvecklingsagenda som ledare från hela världen enades kring 2015. Den består av sammanlagt sjutton mål för global långsiktig hållbarhet och utgår från de utmaningar världen står inför och behöver hantera omgående.

Teknik skapar hållbara lösningar

Världen har via FN enats om att fram till 2030 ska mänskligheten ha avskaffat extrem fattigdom, minskat ojämlikheter och orättvisor i världen, främjat fred och rättvisa samt att vi löst klimatkrisen. Dessa fyra fantastiska och ambitiösa mål har sedan brutits ner i 17 huvudmål och under dessa kategorier finns sammanlagt 169 delmål. För att lyckas nå samtliga av dessa mål måste vi alla, samtliga av jordens befolkning, bidra både ur ett privat och professionellt perspektiv.

Många av dessa delmål har en direkt eller indirekt koppling till innovation, nytänkande, samarbeten, nya och framväxande teknologier. Detta är något vi på Time Traveller jobbar outtröttligt med varje dag, vi skapar förutsättningar, mötesarenor och relevanta affärsmässiga träffpunkter mellan individer för att inspirera och demonstrera hur ny teknologi kan bidra till att stödja företag och organisationer i deras hållbarhetsinitiativ.

De delmål Time Traveller fokuserar på är:

3. GOD HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE

God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling. Människors hälsa påverkas av ekonomiska, ekologiska och sociala faktorer och mål 3 inkluderar alla dimensioner och människor i alla åldrar.

9. HÅLLBAR INDUSTRI, INNOVATIONER OCH INFRASTRUKTUR

Innovation och teknologiska framsteg är nyckeln till att finna hållbara lösningar för såväl ekonomiska som miljömässiga utmaningar. Det bidrar dessutom till att skapa nya marknader och arbetstillfällen som kan bidra till en effektiv och jämlik resursanvändning. Att investera i hållbara industrier, forskning, miljövänlig teknik och innovation är alla viktiga sätt att skapa förutsättningar för en hållbar utveckling.

12. HÅLLBAR KONSUMTION OCH PRODUKTION

Hållbar konsumtion innebär inte bara miljöfördelar utan även sociala och ekonomiska fördelar såsom ökad konkurrenskraft, tillväxt på såväl den lokala som globala marknaden, ökad sysselsättning, förbättrad hälsa och minskad fattigdom. Omställning till en hållbar konsumtion och produktion av varor är en nödvändighet för att minska vår negativa påverkan på klimat, miljö och människors hälsa.

13. BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA

Effekterna är redan nu synliga och kommer att bli katastrofala såvida vi inte agerar nu. Genom utbildning, innovation och efterlevnad av våra klimatförpliktelser kan vi göra nödvändiga förändringar för att skydda planeten. Dessa förändringar ger också stora möjligheter att modernisera vår infrastruktur som kommer att skapa nya arbetstillfällen och främja välstånd över hela världen.

Inspiration till förbättringar

Förstå hur DNA analys, AI, chip implantat kan öka god hälsa och välbefinnande. Hur du idag kan genomföra utbildningar och träning i industriell VR för att minska resande, träna muskelminne eller uppleva farliga miljöer från ditt skrivbord. Hur du kan visualisera avancerade stora maskiner i detalj genom att använda din mobil eller padda. Hur du kan minska resande men fortfarande gå runt på andra kontor avsett vart de än är i världen.

Det finns mängder med olika idéer och lösningar när du förstår ny teknologi och hur den fungerar. Men, precis som med en bok så har den inget värde om du inte kan läsa, samma sak är det med teknologi, den har väldigt begränsat värde om du inte förstår hur den fungerar. Det är det vi hjälper dig med, att förstå så du och din organisation kan aktivt bidra till en mer hållbar värld. Kontakta oss så kan vi prata mer om detta och hur vi kan stötta er.

KONTAKT:

E-post: info@TimeTraveller.se

Telefon: +46 (0)70-261 79 02

Besök: Regeringsgatan 29, Stockholm


Org nr. 559174-4882

Time Traveller AB Re