Artificiell Intelligens (AI)

Från analys och kommunikationsbyrån Insight Intelligence kommer rapporten ”Svenska folket och AI” där de konstaterar:

”När vi sammanfattar resultaten från årets undersökning kan vi se en fortsatt ambivalens inför AI som främst verkar bero på en stor okunskap om vad AI är. Trots att den upplevda kunskapen om AI har ökat med tio procentenheter sedan förra året svarar fortfarande majoriteten av respondenterna att de har lite eller ingen kunskap om det (62 %)”.

UPPLEVELSEN

Deltagarna får utforska och bekanta sig med AI genom att få det förklarat för sig genom olika lösningar och produkter som baseras på AI. De får bland annat prata med smarta assistenter, prova andra fysiska produkter och testa en rad olika webbaserade AI lösningar. De får även diskutera hur AI påverkar vårt samhälle och den vardag vi lever i.

Artificiell intelligens

AI är ett av vår tids mest fantasieggande områden. Redan idag kan datorerna lära sig nya saker genom smarta algoritmer. Utvecklingen av AI går snabbt och kommer förändra våra liv samtidigt som uppfattningen om vad som egentligen är AI varierar med tiden. Det kommer att vara svårt att säga var Artificiell intelligens tankar börjar och var våra slutar. Kulmen för vår nuvarande kapplöpning mot AI kan bli antingen det bästa eller det sämsta som hänt mänskligheten.

Tech Safari för Avesta kommun där tillämpad AI inom utbildning var en av teknologierna de fick bekanta sig med.

KONTAKT:

E-post: info@TimeTraveller.se

Telefon: +46 (0)70-261 79 02

Besök: Regeringsgatan 29, Stockholm

Org nr. 559174-4882

Timeless Tech Events AB Re