Biohack

Tech Safari - Visma - Time Traveller

Dagens vetenskapliga och teknologiska utveckling ger oss som individer helt nya verktyg för att hålla oss friska, leva längre, vara lyckligare och mer produktiva och biohacking handlar om just detta. Att med hjälp av ny teknologi, vetenskapliga framsteg och praktiska experiment förenkla, förändra och förlänga livet.