Kontakt

info@timetraveller.se

Besök: 

Regeringsgatan 29

Stockholm​

  • White LinkedIn Icon
Logga_symbol_liten_ovanför_vit.png

kundProcess

För att upplevelsen ska ha högsta möjliga relevans skräddarsyr Time Traveller varje genomförande i format, innehåll och teknologier tillsammans med kunden. Time Traveller kommer med ett första förslag utifrån kundens unika förutsättningar och önskemål och därefter bestäms en short list. 

Personerna som demonstrerar och informerar om de olika teknologierna och produkterna får en tydlig genomgång innan eventets genomförande så de kan anpassa nivå och upplevelser utifrån förförståelse och branschrelevans. 

 

case (fylls på löpande)

 

VISMA (IT-leverantör)

Tech Safari, Digital Filosofi samt Gruppdiskussioner, 360 deltagare

 

När Visma samlade sina anställda i Strömstad under våren 2019 låg en stor del av utmaningen i att skapa ett relevant innehåll omkring digitalisering och framtid med en stor spridning av förförståelse bland deltagarna.

 

Genom en Tech Safari fick deltagarna lära sig om, prova på och diskutera VR, AR, AI och BioHacking. Vi gav deltagarna en bred kunskapsbas för vidare diskussioner. Ett uppföljande pass med föreläsning och diskussion i "Digital Filosofi och Medvetenhet" öppnade upp för tankar omkring både för- och nackdelar med ny teknologi.

 

Passet avslutandes med gruppdiskussion i "Walk & Talk" format med frågeställningar omkring hur ny teknologi påverkar oss på allt från ett personligt plan, till sin egen yrkesroll och samhället i stort och gav alla deltagare möjlighet att utgå från sin egen kunskapsnivå och komma därifrån med nya insikter och en väldigt konkret bild av hur ny teknologi påverkar oss alla.

SVEPARK (Branschorganisation, Sveriges parkeringsbolag)

Expert Talks, 300 deltagare

 

Sveparks medlemmar består av representanter från Sveriges kommuner samt kommunala och privata parkeringsbolag och när det kommer till digitalisering och ny teknologi så är både intresseområdena och kunskapsnivån vitt skilda. Så hur skapar man den perfekta föreläsningen för dem och säkerställer att innehållet är relevant?

 

Med parallella spår i tre omgångar kunde deltagarna lyssna på experter inom AR, VR, Blockchain, AI och IoT i "TED" format (20 intensiva minuter) och på så sätt välja det som antingen intresserade dem mest eller var mest relevant för deras yrkesroll. Genom en Q&A i slutet på varje föreläsning fick alla deltagare också möjlighet att ställa frågor och lyfta funderingar.

Jansen (Medtech, läkemedelsbolag)

Tech Safari, 300 deltagare

 

Läkemedelsbranschen är hårt driven av ny teknologi och ligger inom många områden i absolut framkant, så när Janssen skulle genomföra en Safari för 300 anställda så var det otroligt viktigt att teknologierna dels var relevanta och på en nivå som matchade deltagarnas kunskapsnivå.

 

För att säkerställa relevansen för deltagarna både ur ett yrkesmässigt och personligt perspektiv så gjorde vi ett upplägg med sju stationer där deltagarna fick uppleva möjligheterna med AR, diskutera Privacy, AI och framtidens mat, se hur teknologi kan medvetandegöra oss ur ett hälsoperspektiv samt en hands-on demonstration av en micro-spektrometer i fickformat.

Fler case kommer löpande, blir du nyfiken på vad vi kan göra för er så fyll i vårt formulär så kontaktar vi er inom 24 timmar. 

 

Kommande events

 

Jeeves Information Systems grundades 1992 i och med skapandet av Jeeves ERP, en affärssystemlösning för medelstora företag som bygger på tanken att inga verksamheter är likadana.

Jeeves har varje år ett stort kundevent där Time Traveller kommer att stå för en del av innehållet. De cirka 300 deltagarna kommer att få bekanta sig med teknologierna AI (fokus Robotik), industriell VR och AR, DNA analys och Etik maskinen i samarbete med Tekniska Museet. 

Vår VD Tomas Bendz kommer också att föreläsa om framtida teknologier för Jeeves anställa på deras höst kick-off.

Sedan 1938 har Södra arbetat för skogsgårdarnas bästa. Det är en skogsindustrikoncern som ägs av skogsägare. Det är också en ekonomisk förening, där alla medlemmar bidrar till verksamheten och delar på vinsten.

Södra har varje är ett unikt och exlusivt kundevent i Barcelona i samband med en stor industrimässa. Time Traveller kommer att i detta event ge en fördjupning i VR och AR samt exoskelett där deltagarna kommer att få prova världens första handske som ger förstärkt muskelstyrka. 

Vattenfall AB bildades 1992 och är ett energiföretag helägt av svenska staten. Med över 15.000 anställda är de Sveriges ledande företag inom underhålls- entreprenad- och konsulttjänster för energi- och elanläggningar.

När de i September samlar sin nordiska säljorganisation i Stockholm kommer Time Traveller låta deltagarna prova VR, se hur man kan förbättra sin skidteknik med hjälpa av AI, samt prova Mindball där man styr en boll på en skärm med hjälp av sina hjärnvågor.

Film och bild

 

Tech safari

Hur ser ett Tech Safari ut? Hur känns det? Vad får man uppleva? På många olika sätt, detta formas tillsammans med kunden och med fördel en eventbyrå. Time Traveller är en innehållsleverantör och ser till att detta blir så inspirerande och relevant som möjligt. Filmklippet ovan kommer från Veckans Affärers VD nätverk där 130 VDar fick en fördjupning i AR, VR, DNA analys, Etik maskinen, Röst-teknologi och Racefox (AI löpcoach)

digitala verkligheter

Vad kan man göra med ny teknologi och vad är styrkan i det? Tillsammans med bolaget Next State och 3D Interactive  tittade vi närmare på förstärkt verklighet, VR och AR.

 

Vi lät Kristina testa olika lösningar för att se hur hon reagerade och vad hon som sälj- och marknadsspecialist tänker kring dessa teknologier och värdet av det. 

180911051.jpg

Bilder

Framväxande teknologier kan vara svårt att förklara i ord. Vi bygger hela tiden på vår bildbank för att ni ska kunna få en känsla för hur våra tjänster upplevs och ser ut.