Etikmaskinen

Vad väntar runt hörnet med robotar, digitala tjänster, e-hälsa och artificiell intelligens? Den nya tekniken ser ut att förändra vårt samhälle i grunden. Gränsen mellan människa och maskin blir allt mer diffus när vi bygger in teknik i våra kroppar och med ny teknik krävs ökade krav på etisk analys och etiska ställningstaganden.

UPPLEVELSEN

Tekniska museet har tagit fram Etikmaskinen för att du ska kunna testa din syn på etik kring ny teknik. Snurra på livshjulet, ta emot ditt dilemma och var med och påverka framtiden!

KONTAKT:

E-post: info@TimeTraveller.se

Telefon: +46 (0)70-261 79 02

Besök: Regeringsgatan 29, Stockholm


Org nr. 559174-4882

Timeless Tech Events AB Re