Kontakt

info@timetraveller.se

Besök: 

Regeringsgatan 29

Stockholm​

  • White LinkedIn Icon
Logga_symbol_liten_ovanför_vit.png

Antal deltagare:  30-500 personer

Tidsåtgång:  från 1 timme

Kontakta oss för information och prisuppgift

Tech Safari

Tech Safari är ett upplevelsebaserat koncept vars mål och syfte är att öka er kompetens och förståelse för framväxande teknologier och hur det kan tillämpas i det professionella.

 

Detta gör vi genom att deltagarna får prova och uppleva nya teknologier tillämpat i praktiken samtidigt som ni får möjligheten att träffa och ställa frågor till kunniga och inspirerande instruktörer.

Safarin är organiserad i ett antal stationer där ni får möjlighet att prova produkter och tjänster som baseras på ny teknologi och som bemannas av specialister och entreprenörer. Detta möjliggör ett djupare samtal kring branschpåverkan och framtidsutsikter vilket är centralt för förståelsen. Formatet är flexibelt och kan göras för både  små grupper och stora event och konferenser.

 

Vill ni veta mer om hur ni kan ta fram en specifik lösning för er verksamhet finns potentiella samarbetspartners framför er och Time Traveller förmedlar gärna kontakten mellan er och bolagen ni träffar. 

 

Digital take-off

Använd ny teknologi för att öka er försäljning och visa era produkter och tjänster för nya och gamla kunder på ett helt nytt sätt. Hitta nya affärsmöjligheter och väck ert kreativa tänkande med Digital Take-off.

Målet med workshopen är att med utgångspunkt i en Design Thinking process låta en grupp med begränsat teknologiskt kunnande öka sin förståelse kring utvalda teknologier och genomföra en innovationsprocess i praktiken.

Workshopen är indelad i två pass, initialt får deltagarna en fördjupning i teknologier som sedan följs upp med en kreativ workshop. Vår workshopledare kommer att guida deltagarna genom de olika momenten och se till att alla vet vad de ska göra.

Avslutningsvis får grupperna göra en ”säljpitch” och presentera sitt resultat inför en jury, efter det summeras hela övningen. Allt dokumenteras för att kunna användas vidare efter eventet.

Antal deltagare:  5-30 personer

Tidsåtgång:  från 2 timmar

Kontakta oss för information och prisuppgift

 

Expert talks

 Inspiration eller fördjupning? Genom vårt breda nätverk av entreprenörer, ledare och teknikexperter erbjuder Time Traveller längre föredrag, fristående eller i samband med Digital Safari eller Digital Take-off.

 Expertämnen vi täcker är bland andra Digitalisering, Attention Economy, Privacy, Fintech, Biohacking, AI, Robotik, Voice Technology, Quantified health m.m.

 

Exempel på Teknologier och UPPLEVELSER

 

Artificiell Intelligens

AI är ett av vår tids mest fantasieggande områden. Redan idag kan datorerna lära sig nya saker genom smarta algoritmer. Utvecklingen av AI  går snabbt och kommer förändra våra liv  samtidigt som uppfattningen om vad som egentligen är AI varierar med tiden.

Det kommer att vara svårt att säga var Artificiell Intelligens tankar börjar och var våra slutar. Kulmen för vår nuvarande kapplöpning mot AI kan bli antingen det bästa eller det sämsta som hänt mänskligheten.

Upplevelsen:
Deltagarna får utforska och bekanta sig med AI genom att få det förklarat för sig genom olika lösningar och produkter som baseras på AI. De får bland annat prata med smarta assistenter, prova en digital personlig löpcoach och diskutera hur AI påverkar vårt samhälle och den vardag vi lever i.

Smart Office

Kontorsutformning idag handlar mycket att förstå hur ny teknik som Internet of Things och mobilitet kan användas för att öka attraktion, produktivitet, effektivitet och hållbarhet i en kontorsmiljö.

 

Med hjälp av ljud, ljus, ergonomi och smarta lösningar ökar välmående och effektivitet och med hjälp av uppkopplade sensorer får vi helt ny data på arbetsmiljö och anpassning baserat på individens unika profil och preferenser.

 

Upplevelsen:
Här får deltagarna prova olika lösningar som skapar framtidens kontorsmiljöer och de får även se vilken data som genereras i en kontorsmiljö och hur denna kan användas. Det är en konkret upplevelse av vad Internet of Things innebär och hur det kan tillämpas. 

Biohack

Vi lever i en värld där mängden tillgänglig data ständigt ökar och med den ökande effektiviteten och populariteten hos smartphones och andra bärbara enheter ökar intresset hos fler och fler människor att få en djupare insikt om sig själv och att ta kontroll över sina vanor med hjälp av teknologi.

Biohack handlar om hur du som individ med hjälp av teknologi kan anpassa din livsstil, vanor och beteenden utifrån din egen unika profil.

Upplevelsen:

Här får du träffa en biohacker som förklarar olika produkter och lösningar så som DNA-analys, Chip-implantat, analys av hjärnvågor, digital hälsodata, exo-skelett och andra spännande lösningar som förenar teknik och biologi.

Virtual reality

Virtual Reality är en digitalt producerad, parallell verklighet. Genom ljud och bild i 360 grader kan man uppleva hur det känns att befinna sig i, och interagera med, en helt digital värld. Utvecklingen av VR är beroende av datorers beräkningskraft och skärmars upplösning. I och med den digitala accelerationen har VR de senaste åren fått ett rejält uppsving och nya tillämpningsområden dyker upp hela tiden.

VR har öppnat massor av nya möjligheter inom fält som utbildning, försäljning, marknadsföring, konstruktion, resetjänster. Möjligheterna är oändliga och utvecklingen går hela tiden framåt.

Upplevelsen:

Här träffar ni personer som jobbar med att utveckla industriella lösningar och som förklarar tekniken och möjligheterna genom att låta deltagarna själva få prova tillämpningar som de producerat åt kunder.

Augmented Reality

Till skillnad mot Virtual Reality avskärmar inte AR användaren från verkligheten, istället appliceras digital information i synfältet för att förstärka verkligheten. AR suddar ut gränsen mellan fysisk och digital verklighet.

Med AR kan man skapa extraordinära visuella marknadsförings- och kommunikationslösningar för sina kunder. Allt från komplexa storindustrimaskiner, produkter, virtuella presentationer och NK Stockholms julskyltning 2018.

 

Upplevelsen:

Möjligheterna är obegränsade när man förstår styrkan och effektiviteten i AR och genom en rad olika kundcase får deltagarna testa AR i olika enheter - telefoner, tablets och speciella AR- glasögon.

Blockchain / Krypto

Blockchain är tekniken som på sikt kan förändra sättet vi hanterar information på i grunden. Men vad är det egentligen som gör tekniken så revolutionerande?

 

Blockchain fick sitt genombrott med Bitcoin 2009 och det går i dag knappt att nämna tekniken utan att Bitcoin kommer på tal. Men blockchain har kommit en lång väg sedan dess, det är en teknik som kan förändra världen. När man hör den förklaras så är den så självklar men hittills har vi bara skrapat på ytan när det gäller vad den kan åstadkomma.

Upplevelsen:

Träffa en specialsit på blockchain och krypto som kan förklara hur det fungerar i praktiken och visa konkreta exempel på tillämpningar inom industri. Ställ alla frågor du kan och öppna en egen kryptoplånbok.

Chip implantat

Inte större än ett riskorn och placeras under huden mellan tummen och pekfingret. På knappt ett år har antalet svenskar som bär omkring på mikrochip i handen tredubblats. Tekniken gör att information kan överföras mellan olika ytor, ungefär som ett passerkort, fast i handen.

Tekniken är fortfarande ny, men intresset har ökat dramatiskt, tanken är att tekniken så småningom ska kunna ersätta nycklar, betalkort, eller för att användas i hälsosyfte och att du ska få en ”egen digital röst”.

Upplevelsen:

Här träffar ni personer som jobbar med att utveckla industriella lösningar och som förklarar tekniken och möjligheterna genom att låta deltagarna själva få prova tillämpningar som de producerat åt kunder.

Telepresence robot

Med en robot kan ni låta anställda arbeta hemifrån, men samtidigt kunna vara på plats. Ni kan hålla effektivare kund, klient och personalmöten, underlätta internmöten och workshops. Deltagaren eller kunden kan röra sig fritt och uppleva ert varumärke "från hjärtat”. Har ni flera kontor eller samarbetspartners? Använd en robot för att stärka relationen mellan de olika platserna. Detta är en lösning för en bekymmersfri kombination av telefon- och videokonferensteknik på hjul där användaren på ett klick kan koppla upp sig och navigera på distans.

 

Upplevelsen:

Deltagarna får prova att köra roboten från olika plattformar (telefon, padda, laptop) och uppleva möjligheten att själv bestämma var de vill röra sig i fysiska lokaler.

och mycket mer...

Nya produkter och tjänster baserade på framväxande teknologier utvecklas i ett rasande tempo. För en organisation är det snudd på omöjligt att ha koll på allt som sker, vad som är relevant och när lösningarna är tillräckligt mogna för att värderas om de ska plockas in i en organisation.

 

Time Traveller gör omvärldsbevakningen åt er, testar, utvärderar och rekommenderar.

 

Vi har allt ifrån robotar, specifika AI industrilösningar, etiska och moraliska dilemman, laserscanning, 3D-print och mycket mycket mer...  

Kontakta oss för att få förslag på vad som passar just er organisation och bransch.