Tech Safari

Relevans, Passion & Inspiration

Tech Safari är ett upplevelsebaserat koncept vars mål och syfte är att öka er kompetens och förståelse för framväxande teknologier och hur det kan tillämpas i det professionella.

Safarin är organiserad i ett antal stationer där ni får möjlighet att prova produkter och tjänster som baseras på ny teknologi och som bemannas av specialister och entreprenörer. Detta möjliggör ett djupare samtal kring branschpåverkan och framtidsutsikter vilket är centralt för förståelsen. Formatet är flexibelt och kan göras för både små grupper och stora event och konferenser.

För att upplevelsen ska ha högsta möjliga relevans skräddarsyr Time Traveller varje genomförande i format, innehåll och teknologier tillsammans med kunden. Time Traveller kommer med ett första förslag utifrån kundens unika förutsättningar och önskemål och därefter bestäms en short list. ​Personerna som demonstrerar och informerar om de olika teknologierna och produkterna får en tydlig genomgång innan eventets genomförande så de kan anpassa nivå och upplevelser utifrån förförståelse och branschrelevans. 

Deltagare som provar och upplever nya teknologier samtidigt som de får möjligheten att träffa och ställa frågor till kunniga och inspirerande instruktörer.

Varje event är skräddarsytt utifrån er bransch och verksamhet. Tillsammans kommer vi överens om de teknologier som är mest relevanta för just er och ert bolag.

KONTAKT:

E-post: info@TimeTraveller.se

Telefon: +46 (0)70-261 79 02

Besök: Regeringsgatan 29, Stockholm

Org nr. 559174-4882

Timeless Tech Events AB Re