Tech Safari

Relevans, Passion & Inspiration

Tech Safari är ett upplevelsebaserat koncept vars mål och syfte är att öka er kompetens och förståelse för framväxande teknologier och hur det kan tillämpas i det professionella.

Digital kompetens, vad innebär det?

Digitalisering och digital transformation är begrepp som få har missat. Men vad innebär det och vad är tillämpbart i den egna verksamheten? Tillför det någon nytta och i så fall hur? Eller är det bara robotar som kommer att ta över våra jobb? Frågorna är många och svaren få, men samtidigt så vet de flesta att detta är viktiga frågor att jobba med.

Vad vi ser idag är att det i bolag ofta finns ett fåtal individer som har koll på innovation och digital transformation, ofta en "division X". Men samtidigt har de stora kollektiven ytterst begränsat kunnande om vad nya teknologier är och hur det fungerar, kunskapsnivån är hos de flesta noll. Detta leder till att innovation hämmas och "division X" har svårt att få en förståelse och buy-in från kollegor och även ledningsgrupper.

Vi ändrar på detta. Vi har fått tusentals människor att inte bara förstå nya teknologier, utan även bli så inspirerade att de tagit detta vidare och byggt egna lösningar i sina bolag. Vi hjälper bolag att navigera, inspirera och aktivera sina medarbetare och kunder och tillsammans kliva djupare in i den digitala tidsåldern. Detta är detta som är styrkan och värdet med vårt unika koncept Tech Safari.

Hur funkar Tech safari?

Safarin är organiserad i ett antal stationer där ni får möjlighet att prova produkter och tjänster som baseras på ny teknologi och som bemannas av specialister och entreprenörer. Detta möjliggör ett djupare samtal kring branschpåverkan och framtidsutsikter vilket är centralt för förståelsen. Formatet är flexibelt och kan göras för både små grupper och stora event och konferenser.

För att upplevelsen ska ha högsta möjliga relevans skräddarsyr Time Traveller varje genomförande i format, innehåll och teknologier tillsammans med kunden. Time Traveller kommer med ett första förslag utifrån kundens unika förutsättningar och önskemål och därefter bestäms en short list. ​Personerna som demonstrerar och informerar om de olika teknologierna och produkterna får en tydlig genomgång innan eventets genomförande så de kan anpassa nivå och upplevelser utifrån förförståelse och branschrelevans. 

Tech Safari - Visma - Time Traveller

Deltagare som provar och upplever nya teknologier samtidigt som de får möjligheten att träffa och ställa frågor till kunniga och inspirerande instruktörer.

Teknologier

Att hitta rätt bland nya och framvägande teknologer kan vara både svårt och tidkrävande. Att sedan hitta rätt bolag och personer som kan förklara detta och låta deltagarna få prova relevanta tillämpningar är ännu svårare. Det är precis det vi är specialister på, vi är en "match maker" med fokus på industriella lösningar och B2B. "Relevans. Passion. Inspiration" är vår ledstjärna, läs mer om inspirerande teknologier och vad er upplevelse skulle kunna vara här:

Time Traveller - process för föreläsning

Varje event är skräddarsytt utifrån er bransch och verksamhet. Tillsammans kommer vi överens om de teknologier som är mest relevanta för just er och ert bolag.

KONTAKT:

E-post: info@TimeTraveller.se

Telefon: +46 (0)70-261 79 02

Besök: Regeringsgatan 29, Stockholm


Org nr. 559174-4882

Time Traveller AB Re