Case

Visma logotyp
Tech Safari - Visma - Time Traveller

VISMA (IT-leverantör)

Tech Safari, Digital Filosofi samt Gruppdiskussioner, 360 deltagare

När Visma samlade sina anställda i Strömstad under våren 2019 låg en stor del av utmaningen i att skapa ett relevant innehåll omkring digitalisering och framtid med en stor spridning av förförståelse bland deltagarna.


Genom en Tech Safari fick deltagarna lära sig om, prova på och diskutera VR, AR, AI och BioHacking. Vi gav deltagarna en bred kunskapsbas för vidare diskussioner. Ett uppföljande pass med föreläsning och diskussion i "Digital Filosofi och Medvetenhet" öppnade upp för tankar omkring både för- och nackdelar med ny teknologi. 


Passet avslutandes med gruppdiskussion i "Walk & Talk" format med frågeställningar omkring hur ny teknologi påverkar oss på allt från ett personligt plan, till sin egen yrkesroll och samhället i stort och gav alla deltagare möjlighet att utgå från sin egen kunskapsnivå och komma därifrån med nya insikter och en väldigt konkret bild av hur ny teknologi påverkar oss alla.


Svepark - Tech Safari - AI

SVEPARK (Branschorganisation, Sveriges parkeringsbolag)

Expert Talks, 300 deltagare

Sveparks medlemmar består av representanter från Sveriges kommuner samt kommunala och privata parkeringsbolag och när det kommer till digitalisering och ny teknologi så är både intresseområdena och kunskapsnivån vitt skilda.


Så hur skapar man den perfekta föreläsningen för dem och säkerställer att innehållet är relevant? Med parallella spår i tre omgångar kunde deltagarna lyssna på experter inom AR, VR, Blockchain, AI och IoT i "TED" format (20 intensiva minuter) och på så sätt välja det som antingen intresserade dem mest eller var mest relevant för deras yrkesroll. Genom en Q&A i slutet på varje föreläsning fick alla deltagare också möjlighet att ställa frågor och lyfta funderingar.


Veckans Affärers VD-nätverk

Föreläsning och Tech Safari, 130 deltagare

Veckans Affärers VD-nätverk (Numera Dagens Industri VD-Nätverket) genomför sex årliga nätverksträffar och den här gången föll valet på en föreläsning samt ett Tech Safari. Intresset bland medlemmarna var otroligt stort och det slutade med ett rekord i antal anmälningar.


Efter en föreläsning av vår VD Tomas Bendz om ”The Attention Economy” så fick deltagarna prova AR och VR, diskutera DNA-teknologi och röststyrning, se hur man förbättra sin hälsa med hjälp av AI samt sätta sin etik på prov med hjälp av Etikmaskinen i samarbete med Tekniska Muséet.


Med ca 130 VD:ar från en rad olika branscher väcktes mycket tankar och diskussionerna fortsatte sen över branschgränserna under hela kvällen. 


Tomas Bendz - VD på Time Traveller - Föreläser på Dustin Expo 2019

Dustin Expo (Publikt Event, Mässa)

Tech Zone, ca 10.000 besökare

Dustin Expo är Nordens största IT-mässa och har sedan starten för nästan 20 år sedan lockat ca 10.000 besökare årligen och Time Traveller har de senaste två åren i samarbete med Dustin gett besökarna möjlighet att prova nya spännande teknologier, prata med och ställa frågor till entrepenörer och innovatörer. 


Bland annat har besökarna fått möjlighet att uppgradera sig själva med ett biochip i handen, se hur 3D-printing är på väg att förändra smyckesindustrin, få reda på mer om kopplingen mellan AI och hälsa, hur man kan träna på sitt fokus genom att mäta hjärnvågor och uppleva VR samtidigt som de har kunnat ställa frågor och lära sig om hur framtiden ser ut för de olika teknologierna. 


Vår VD Tomas Bendz har utöver det gett föreläsningar dels om praktiska tillämpningar av DNA-analys, men även om skärmberoende med föreläsningen "Pengar, likes och dopamin"


Augmented Reality

Södra (Skogsindustrikoncern)

Expert Talk, Tech Safari, ca 80 deltagare

Sedan 1938 har Södra arbetat för skogsgårdarnas bästa. Det är en skogsindustrikoncern som ägs av skogsägare, men också en ekonomisk förening, där alla medlemmar bidrar till verksamheten och delar på vinsten. 

Södra har varje år ett unikt och exklusivt kundevent i Barcelona i samband med en stor industrimässa. Under detta event gav Time Traveller en fördjupning i VR och AR samt exoskelett där deltagarna fick prova världens första handske som ger förstärkt muskelstyrka.


Tomas Bendz - VD på Time Traveller - Föreläser på Industry Experts

Jeeves (IT-leverantör)

Tech Safari, 300 Deltagare

Jeeves Information Systems grundades 1992 i och med skapandet av Jeeves ERP, en affärssystemlösning för medelstora företag som bygger på tanken att inga verksamheter är likadana.


Under Jeeves årliga kundevent fick Time Traveller stå för en del av innehållet. De cirka 300 deltagarna fick bekanta sig med teknologierna AI (fokus Robotik), industriell VR och AR, DNA analys och Etik maskinen i samarbete med Tekniska Museet. 


Vår VD Tomas Bendz föreläste även om framtida teknologier för Jeeves anställa på deras höst kick-off.


Time Traveller på mässa - Artificell Intelligens

Proact (IT-konsult)

Tech Safari, 250 deltagare

Proact är Europas ledande fristående integratör inom datacenter och molntjänster och deras kundevent Proact Sync genomförs varje år i ett flertal städer i Norden.  


Under årets upplaga av Proact Sync i Stockholm och Göteborg fick deltagarna diskutera biohacking och DNA-analys, utmana sig själva och sina kollegor i VR, uppleva förstärkt muskelstyrka med hjälp av ett exoskelett, se hur AI kan användas ur ett hälsoperspektiv samt gavs möjlighet att uppgradera sig själva med ett biochip implanterat i handen.   


SBAB logotyp
Visma logotyp

KONTAKT:

E-post: info@TimeTraveller.se

Telefon: +46 (0)70-261 79 02

Besök: Regeringsgatan 29, Stockholm


Org nr. 559174-4882

Time Traveller AB Re